آخرین اخبار

  • سواد رسانه
    سیاستمدار با لبخند به دوستش گفت ببین می توانیم فقط با یک الاغ و یک حاشیه سازی کوچک خیلی ها را از متن اصلی غافل کنیم!
  • وضع حجاب برخی از نوامیس ایرانی در کوچه و خیابان طوری شده که گویا قرار است به تدریج حجاب و حیا داشتن، نادر و انگشت‌نما شود. دل هر مرد غیرتمند ایرانی و هر زن محجوب ایرانی برای این وضعیت به درد می‌آید و از خود می‌پرسد این مردم را چه شده است؟ وقتی در ظاهر و به شکل علنی، حکم خدا و بعد قانون را اینچنین به بازی می‌گیرند، چه آینده‌ای به میراث خواهند گذاشت.